Mahmut KILIÇ

Mahmut KILIÇ

System Engineer

Domainden düşen sanal makinayı powershellden domaine almak

Aşağıdaki komutları uygulamadan önce activedirectory üzerinde computername yoksa manuel oluşturunuz.

Reset-ComputerMachinePassword -Server domaincontrollerismi -Credential dc\administrator

Test-ComputerSecureChannel -Repair -Credential dc\administrator

DROP A COMMENT